1. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của người chơi một cách an toàn cũng như tuyệt đối nhất. Những thông tin mà người chơi khai báo sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai ngoài B52 và chủ sở hữu tài khoản.

2. Quyền bảo mật mà người chơi nhận được từ B52game.bio là vĩnh viễn kể từ khi bắt đầu đăng ký thông tài tài khoản cho đến khi ngừng chơi tại B52.

3. Thông tin bảo mật của người chơi sẽ được trực tiếp giám sát và lưu trữ không thông qua bên thứ 3.

4. Tuy nhiên, người chơi cũng cần phải bảo vệ tài khoản của mình bằng cách bảo mật thông tin, không nên chia sẻ cho bất cứ ai về thông tin tài khoản sử dụng tại B52 club của mình.

5. Giới hạn bảo mật: Về những trường hợp liên quan đến pháp lý, những quy định chung về chính sách bảo mật. Phí bên chúng tôi sẽ có thể yêu cầu người chơi cung cấp một số thông tin cũng như nhận dạng thông tin tài khoản của mình.

6. Với những chính sách bảo mật tại B52 trên, chúng tôi hy vọng người chơi sẽ tìm hiểu và có thể nắm rõ được những thông tin xác nhận đăng ký tài khoản. Mọi thay đổi cũng như cập nhật về chính sách bảo mật tại cổng game B52 đều nhằm vào mục đích bảo vệ và nâng cao quyền lợi của người chơi.

7. B52 Club có thể cập nhật Chính sách bảo mật bất cứ lúc nào.